ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ - 2017 ರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಕಗಳ ವಿವರ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:

    1. ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
    2. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು dd/mm/yyyy Format ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ​ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ.
    3. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಪರದೆಯು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
    4. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಪ್ರಿಂಟ್ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ Printout ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು
ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ: